Borzen je z natečajem za študente želel spodbuditi večje zavedanje o pomembnosti energetske prenove stavb pri mlajši populaciji ter predvsem vzpostaviti most med znanstveno-raziskovalnim potencialom študentov in aktualnimi dilemami energetske učinkovitosti. 

Študentje so raziskovalno nalogo pripravili na študijskem primeru Srednje šole Jesenice, ki je potrebna celovite energetske sanacije in so jo na Borzenu izbrali v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 

Rezultati natečaja so bili javno predstavljeni na zaključnem svečanem javnem dogodku podelitve nagrad - oglejte si foto utrinke.

Izkušnje natečajev so izredno pozitivne in kažejo, da so mladi vedno bolj seznanjeni s konkretnimi izzivi trajnostne energetike ter se želijo vanje proaktivno vključevati, potrebujejo pa, da jim damo priložnost in slišimo njihov glas.